Шприцването – шприц машина

Шприцването е най-често използвания метод за производство на пластмасови изделия. Голямо разнообразие от детайли могат да бъдат произведени по този метод в зависимост от големината им, тяхната сложност и тяхното предназначение.

За да бъде осъществен процеса шприцване са необходими 3 компонента: шприц машина, пластмаса на гранули и шприцформа (матрица). Пластмасата се разтапя в шприц машината след което се шприцва в матрицата, където охлаждайки се се оформя в детайл.Стъпките на този процес ще се опитаме да ги обясним по-подробно в следващия текст.

Шприц машините варират в множество варианти в зависимост от техните конфигурации, предназначения и ориентация. Независимо обаче какви са вариациите всички шприц машини притежават зона за подготовка на пластмасата, зона за поставяне на матрицата, зона за затваряне и силов агрегат (хидравлична станция). Вече на пазара има и машини със стъпкови двигатели, който заместват хидравличните.

Шприцмашина

Зона за подготовка на материала

В тази зона на шприц машината се подготвя материала. Гранулираният материал се изсипва в „бункера”, който е закрепен за шнека. Веднъж постъпила в шнека пластмасата се нагрява чрез електрически нагреватели до подходяща за материала температура. Шнека представлява цилиндър, в който се движи винт. Целият цилиндър е обхванат от нагревателите, а винта чрез линейно и въртеливо движение се грижи за шприцването и дозирането на материала. Веднъж разтопен материала е готов за шрицване. Чрез хидромотор или електрически двигател винта започва постъпателно движение напред при което избутва разтопената пластмаса през дюза в шприцформата.Този процес се нарича шприцване. След като цялата доза е шприцвана и е изминало зададеното от оператора на машината време винта започва да извършва въртеливо движение при което вкарва от бункера към предната част на шнека необходимата за детайла количество пластмаса. Този процес се нарича дозиране.

Шприцмашина 1

Зона за поставяне на шприцформата.

Най–общо казано зоната се образува от две масивни метални плочи.Едната от тях е неподвижна – винаги тази която е към зоната за подготовка на пластмасовия материал. Другата е т.н подвижна. Чрез нея се извършва затварянето и отварянето на шприцформата. Между двете плочи се поставя матрицата, която се поставя с дюзата към неподвижната част. След като се постави инструмента се захващат неподвижната и подвижната част към съответните плочи. Неподвижната, благодарение на фиксиращия ринг се поставя така, че нейната дюза да е на едно ниво с дюзата на шнека.

Шприцмашина 2

Зона за затваряне на шприцформата.

Това е част от шприц машината, която служи за затварянето и отварянето (цикъла) на шприцформата. Движението се извършва благодарение на хидравличен цилиндър или подвижни механични възли.

Хидравлична станция

Накратко осигурява необходимото хидравлично налягане за работата на отделните възли на шприц машината.

Шприцмашините се категоризират основно по тонажа си.Това е силата, която се прилага за затварянето на инструмента.Колкото е по-голям пластмасовия детайл, който се произвежда толкова по-голям трябва да е тонажа на машината