Шприцването – шприцформа

В света на пластмасовата индустрия един най-важните стъпки за добър производствен цикъл е да се направи инструментална екипировка за съответния детайл.

Шприцформата или т.нар матрица представлява комбинация от метални плочи, втулки, колонки и др. Почти всички видове матрици отговарят на един и същ шаблон.

Матрица

Процеса започва при взета мостра или готов технически чертеж на изделието. Изготвят се всички необходими чертежи и 3D модели и пълна визуализация на инструменталната екипировка.

Приоритети при изработка на инструментална екипировка за нас са:

Изпозлване на качествени стомани на целия инструмент

Най-оптимално изпълнение на инструмента за качествен детайл и оптимален цикъл.

Огледално полиране или матиране на формещите части според изискванията

Закаляване на инструменталната екипировка в зависимост от материала

Бърза и навременна изработка на инструмент в комплект с резервните части.

Изработените от фирмата инструменти се предоставят на клиента с пълна документация и необходимите гаранции.

Почти всички видове матрици отговарят на един и същ шаблон.

Фиксиращ ринг : чрез него шприцформата се позиционира правилно в шприц машината. Диаметъра на ринга трябва да отговаря на диаметъра за фиксиране на шприц машината.

Дюза : благодарение на фиксиращия ринг дюзата на шприцформата се позиционира на една равнина с дюзата на шприц машината. През тази дюза разтопената пластмаса постъпва от шнека към шприцформата.

Крайни плочи : чрез тях се осъществява захващането на матрицата към машината. Лягат съответно на подвижната и неподвижната плоча на шприц машината.

Формещи : в тези плочи (A и В) се формова пластмасовия детайл.

Гнезда : това е формата в която се формира самият пластмасов детайл. Колкото на брой са гнездата толкова бройки се произвеждат на един цикъл.

Направляващи колонки : по принцип се поставят на неподвижната част на шприцформата, но има и изключения. Служат за правилното затваряне на матрицата.

Направляващи втулки : поставят се винаги на срещуположната част на тази на която са направляващите колонки. При затварянето на шприцформата колонките влизат във втулките и по този начин гарантират, че подвижната и неподвижната част на матрицата се затварят винаги при едно и също положение.

Подложна плоча : за подсилване на формоващата плоча (В).

Изхвъргачи : чрез тях готовия вече пластмасов детайл  се избутва извън шприцформата. Формата и бройката им се определя спрямо сложността на детайла и вида материал от който се произвежда. Движението им винаги е в посока от подвижната към неподвижната половина на матрицата. Движат се в предварително пробити отвори на подложната плоча и формеща (В).

Централен изхвъргач : изхвъргач, който има засечка чрез която при отваряне на матрицата издърпва леяка от дюзата на матрицата.

Връщачи : при затваряне на матрицата те спомагат за връщането на изхвъргачната система в изходна позиция. Те са по-високи от изхвъргачите и първи докосват неподвижната половина на матрицата.

Изхвъргачни плочи : в тях се захващат изхвъргачите, централния изхвъргач и връщачите. Благодарение на тях и на движението им по водещи втулки и колонки (които са за изхвъргачната система) цялата изхвъргачна система се движи правилно в една равнина.

Буфери : те формират разстоянието в което се движи изхвъргачната система.