Политика по качество

Ние поемаме отговорността за производството на продукти с най-високо качество в кратки технически срокове. За да постигнем това, осигуряваме добре обучен и опитен персонал, както и използването на най-новите технологии.

В съответствие с нашия ангажимент за осигуряване на качество ние инвестираме в разработването на нови технологии, тестващи съоръжения за отстраняване на дефекти в нашите продукти и подобряване конкурентоспособността на производството ни.

Сертификат (PDF, български):
NQA-Certificate-ISO-9001-2015_BG_DANI-I-SIMO-EOOD.pdf
Certificate (PDF, english):
NQA-Certificate-ISO-9001-2015_EN_DANI-I-SIMO-EOOD.pdf