Политика по качество

Ние поемаме отговорността за производството на продукти с най-високо качество в кратки технически срокове. За да постигнем това, осигуряваме добре обучен и опитен персонал, както и използването на най-новите технологии.

В съответствие с нашия ангажимент за осигуряване на качество ние инвестираме в разработването на нови технологии, тестващи съоръжения за отстраняване на дефекти в нашите продукти и подобряване конкурентоспособността на производството ни.

Сертификат (PDF, български): CT-ISO9001_2008-UKAS-BG-A4-P-20.pdf
Certificate (PDF, english): CT-ISO9001_2008-UKAS-EN-A4-P-20.pdf